04.12.2011

o drugiej w nocy
na mojej ulicy

w jeszczenieotwartej, jeszczenawetnieurządzonej knajpie
płoną świece
przy stolikach siedzą ludzie

a może to dusze?

po której stronie szyby jest świat umarłych?

o drugiej w nocy
na mojej ulicy
któż to wie…